กลับหน้าหลัก

 

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

 

     จดหมายข่าวประจำปี 2559

            ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2558 – ธันวาคม 2558 
            ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  ประจำเดือนมกราคม  2559 – มีนาคม 2559 
            ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนเมษายน  2559 – มิถุนายน 2559 
            ปีที่ 6 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม  2559 – กันยายน 2559 
 

   จดหมายข่าวประจำปี 2560

            ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2559 – ธันวาคม 2559