กลับหน้าหลัก

 

 คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล

กระบวนงานบริการ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลปลาโหล
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214

ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th