| กลับหน้าหลัก |
 
 

สินค้า OTOP เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

 
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com