รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร

วันที่ 25 กันยายน 2563 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2563 ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2563 ณ ลานแสดงสินค้า OTOP หาดสวนหิน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล ส่วนราชการอำเภอได้อย่างทั่วถึงสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพื่อเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาความเดือดร้อน และแนวทางการแก้ไขของประชาชนได้ ตรงตามความต้องการระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กับผู้นำหมู่บ้าน และผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน

วันที่ลงข่าว : 21/10/2563 13:51:47
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 32 คน