รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ดำเนินการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหลเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหลเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกิจกรรมดังนี้
           1. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
           2.  การฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง
                 - การใช้สายและหัวฉีด
              - การใช้สัญญานมือในการดับเพลิง
 

วันที่ลงข่าว : 02/06/2566 09:53:24
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 35 คน