รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ปี งบประมาณ 2560

ในระหว่างวันที่ 9 - 24 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ปี งบประมาณ 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนปารวรรณศึกษา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลปลาโหลไม่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

วันที่ลงข่าว : 11/09/2560 16:02:46
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 206 คน