รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ลงข่าว : 23/01/2561 10:00:11
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 156 คน


* ไม่มีภาพ *