รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม "โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี " บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม "โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี " บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ผู้มาร่วมกิจกรรมส่งอุจจาระตรวจคัดกรอง จำนวน 50 ราย พร้อมอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อตรวจและบำบัดผู้ป่วยโรคหนอนพยาธิ
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เจตคติที่ดี การปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคหนอนพยาธิ

วันที่ลงข่าว : 07/09/2561 16:15:55
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 231 คน