รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2559

วันที่ลงข่าว : 18/05/2559 10:25:51
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 239 คน