รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» กิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมดำเนินการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 และสิ้นสุดในวันที่ 9 มีนาคม 2562 นั้นเพื่อให้การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

วันที่ลงข่าว : 09/01/2562 16:28:38
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 58 คน


* ไม่มีภาพ *