รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล

วันที่ 29 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 500,000 บาท

วันที่ลงข่าว : 29/01/2562 11:50:36
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 137 คน