รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประชาชน นักเรียนในเขตบริการของเทศบาลตำบลปลาโหลมีความเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนา ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 12/07/2562 16:36:05
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 175 คน