รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งภรรค์ในวัยรุ่น

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลและสภาเด็กและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งภรรค์ในวัยรุ่น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์์

วันที่ลงข่าว : 25/07/2562 13:30:14
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 18 คน