รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» “กิจกรรมฝึกอาชีพพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ตามโครงการนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร ปี 2562 มีการอบรมการแปรรูปอาหารจากปลาเพื่อการถนอมอาหาร

ในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัด “กิจกรรมฝึกอาชีพพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ตามโครงการนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร ปี 2562 มีการอบรมการแปรรูปอาหารจากปลาเพื่อการถนอมอาหาร ณ ศพอส.ปลาโหล และศูนย์ฝึกอาชีพ

วันที่ลงข่าว : 19/08/2562 11:41:09
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 104 คน