รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 4 เมษายน 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 สายบ้านนายแสง พรหมอุดม - บ้านนางไหม ละศรีจันทร์ ถนนคศล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนาเฉลี่ยน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 สายข้างบ้านนายประพาส เหมะธุลิน ถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร มีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง 5 % แล้ว

วันที่ลงข่าว : 08/04/2563 16:27:03
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 81 คน