| กลับหน้าหลัก |
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เทศบาลตำบลปลาโหล

   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 
 
 
 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com