กลับหน้าหลัก | กลับหน้า ITA |
 

ผลคะแนน ITA เทศบาลตำบลปลาโหล 2563

 

 
 
 

 

 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com