เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
bossนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


  ..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...  
 
 
ข่าวกิจกรรม อ่านทั้งหมด

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการ

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00 น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการ ณ บ้านนาบ่อหมู่ 6 ตำบลปลาโหล โดยการ พ่นหมอกควันกำจัด ยุงตัวแก่...
วันที่ลงข่าว : 24/07/2567 15:34:34
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 0 คน

โครงการเด็กและเยาวชนเรียนรู้เข้าใจในกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน

ในวันทึ่ 12 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ และ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอวาริชภูมิ ระหว่าง นายประพงษ์ ฮาบสุวรรณ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอวาริชภูมิ...
วันที่ลงข่าว : 18/07/2567 16:21:55
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 6 คน
 
ข่าวโครงการ อ่านทั้งหมด

ครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินโครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล นักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา...
วันที่ลงข่าว : 19/07/2567 15:34:37
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 11 คน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านโคกศาลา และบ้านพรสวรรค์

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล และพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน...
วันที่ลงข่าว : 09/07/2567 16:07:52
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 15 คน
 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
61
เมื่อวาน
62
เดือนนี้
1,468
เดือนที่แล้ว
3,878
ปีนี้
13,891
ปีที่แล้ว
14,448
 
ข่าวสาร

“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล

“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล   “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา...
วันที่ลงข่าว : 17/07/2567 15:40:51
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 14 คน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายเห็นสมควรประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น...
วันที่ลงข่าว : 09/07/2567 14:44:36
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 40 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเป็นสมาชิกกองทุนกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเป็นสมาชิกกองทุนกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ว่าด้วยการสมทบเพื่อสร้างสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคง และหลักประกันในการดำรงชีวิตตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีปลาโหล...


ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล ไปบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลแร่

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล ไปบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน...
วันที่ลงข่าว : 14/06/2567 10:44:20
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 54 คน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านพรสวรรค์ หมุ่ที่ 13 ตำบลปลาโหล ไปบ้านเจริญสุข หมุ่ที่ 13 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านพรสวรรค์ หมุ่ที่ 13 ตำบลปลาโหล ไปบ้านเจริญสุข หมุ่ที่ 13 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว : 04/06/2567 11:03:46
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 78 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านพรสววรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล ไปบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านพรสววรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล ไปบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายบริหารที่ว่าง

ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง...
วันที่ลงข่าว : 04/07/2567 11:50:55
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 16 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ลงข่าว : 01/05/2566 09:22:50
ผู้ลงข่าว :
จำนวนผู้อ่าน : 774 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง ********************                 ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย)...

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง             ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯเพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง...


ระชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.plalo.go.th/plalo/data/spa/pachumspa_2567.html
วันที่ลงข่าว : 19/07/2567 15:58:49
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 11 คน

ประชุมคณะกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ( พชอ) ที่ห้องสมุดประชาชน

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ( พชอ) ที่ห้องสมุดประชาชน โดยท่านนายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธาน...
วันที่ลงข่าว : 20/06/2567 15:22:24
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 29 คน

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลปลาโหล เพิ่มเติม

ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่ม เนื่องจากเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อน...

ประชุมสามัญกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายอภิสิทธิ์ ยศสมพงษ์ ประธานกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล นายวิศิษฐ์ วงศ์จันทร์ กำนันตำบลปลาโหล และคณะกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล...

ประชุมโครงการลอยกระทง

ประชุมโครงการลอยกระทง


สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

Untitled Document สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ตอนที่ 2 มาก่อนได้ก่อน มาทีหลังต้องต่อคิว 1
วันที่ลงข่าว : 01/03/2567 15:12:22
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 260 คน

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยกองทุน ป.ป.ช.ได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต จึงขอความร่วมมือเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ...
วันที่ลงข่าว : 01/03/2567 15:10:00
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 261 คน

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน โควิด -19 และระบาดวิทยา)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน โควิด -19 และระบาดวิทยา)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้าน...ต้านโควิด สื่อนิทานเสริมสุขภาพป้องกัน COVID -19)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้าน...ต้านโควิด สื่อนิทานเสริมสุขภาพป้องกัน COVID -19) 

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (สื่อการ์ตูนเสริมสร้างความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด - 19)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (สื่อการ์ตูนเสริมสร้างความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด - 19) 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2567

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2567
วันที่ลงข่าว : 09/07/2567 10:05:33
ผู้ลงข่าว : นางสาววรกร ภูเวียงแก้ว
จำนวนผู้อ่าน : 15 คน

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจั้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจั้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ลงข่าว : 09/07/2567 10:04:25
ผู้ลงข่าว : นางสาววรกร ภูเวียงแก้ว
จำนวนผู้อ่าน : 13 คน

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนคีย์บอร์ดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0040 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนคีย์บอร์ดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0040 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ลงข่าว : 09/07/2567 11:21:57
ผู้ลงข่าว : นางสาววรกร ภูเวียงแก้ว
จำนวนผู้อ่าน : 14 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ลงข่าว : 09/07/2567 11:19:22
ผู้ลงข่าว : นางสาววรกร ภูเวียงแก้ว
จำนวนผู้อ่าน : 15 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

ครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านโคกศาลา และบ้านพรสวรรค์

ครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านโคกศาลา และบ้านพรสวรรค์
วันที่ลงข่าว : 09/07/2567 16:10:22
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 16 คน

โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง

โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงกลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th