กลับหน้าหลัก

 

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

 

     จดหมายข่าวประจำปี 2559

            ปีที่ 5 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2558 – ธันวาคม 2558 
            ปีที่ 5 ฉบับที่ 2  ประจำเดือนมกราคม  2559 – มีนาคม 2559 
            ปีที่ 5 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนเมษายน  2559 – มิถุนายน 2559 
            ปีที่ 5 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม  2559 – กันยายน 2559 
 

   จดหมายข่าวประจำปี 2560

            ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2559 – ธันวาคม 2559 
            ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  ประจำเดือนมกราคม  2560 – มีนาคม 2560
            ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนเมษายน  2560 – มิถุนายน 2560 
            ปีที่ 6 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม  2560 – กันยายน 2560 
 

   จดหมายข่าวประจำปี 2561

            ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2560 – ธันวาคม 2560
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  ประจำเดือนมกราคม  2561 – มีนาคม 2561
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนเมษายน  2561 – มิถุนายน 2561
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม  2561 – กันยายน 2561
 

   จดหมายข่าวประจำปี 2562

            ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2561 – ธันวาคม 2561
            ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  ประจำเดือนมกราคม  2566 – มีนาคม 2562
            ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนเมษายน  2562 – มิถุนายน 2562
            ปีที่ 8 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม  2562 – กันยายน 2562
 
 

   จดหมายข่าวประจำปี 2563

            ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2562 – ธันวาคม 2562
            ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  ประจำเดือนมกราคม  2563 – มีนาคม 2563
            ปีที่ 9 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนเมษายน  2563 – มิถุนายน 2563
            ปีที่ 9 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม  2563 – กันยายน 2563
 
 

   จดหมายข่าวประจำปี 2564

            ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2563 – ธันวาคม 2563
            ปีที่ 10 ฉบับที่ 2  ประจำเดือนมกราคม  2564 – มีนาคม 2564
            ปีที่ 10 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนเมษายน  2564 – มิถุนายน 2564
            ปีที่ 10 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม  2564 – กันยายน 2564
 
 

   จดหมายข่าวประจำปี 2565

            ปีที่ 11 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2564 – ธันวาคม 2564
            ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  ประจำเดือนมกราคม  2565 – มีนาคม 2565
           ปีที่ 11 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนเมษายน  2565 – มิถุนายน 2565
            ปีที่ 11 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม  2565 – กันยายน 2565
 
 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com