กระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน

 
    ประกาศเทศบาล เรื่อง กระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
 

 
 
 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com