กลับหน้าหลัก

 

คู่มือประชาชนสำหรับปฏิบัติงานเทศบาลตำบลปลาโหล

คู่มือประชาชาชนหน่วยงานภายนอก

 คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล   คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สาระน่ารู้ สำหรับประชาชน
กระบวนงานบริการ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลปลาโหล

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ มิติใหม่ติดต่อราชการรู้ทุกเรื่องบริการภาครัฐ รู้ใจประชาชน

 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
   
   
   

 

 

 


 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214

ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th