| กลับหน้าหลัก |
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เทศบาลตำบลปลาโหล

   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
 
 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com