รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการอบรมหล่อมเทียนและถวายเทียนพรรษา

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมหล่อมเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ วันราษฎรนิยมบ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบปลาโหล เป็นประธานในพิธี แลนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 03/07/2563 14:46:35
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 45 คน