เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

 

ITA เทศบาลตำบลปลาโหล

  ผลคะแนน ITA ปี 2561
  ผลคะแนน ITA ปี 2562
  ผลคะแนน ITA ปี 2563
 ผลคะแนน ITA ปี 2564
  ผลคะแนน ITA ปี 2565
  ผลคะแนน ITA ปี 2566
  การเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT
  การเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
  การเข้าตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
  มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th