รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LAP)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LAP) ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 31/07/2563 15:52:47
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 7 คน