รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลื้ยงดูเด็ก

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลื้ยงดูเด็ก หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 31/07/2563 15:55:39
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 8 คน