รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» จัดประชุมประชาคมตำบลปลาโหลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้จัดประชุมประชาคมตำบลปลาโหลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 22/11/2559 15:46:42
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 221 คน