รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2563)

วันที่ลงข่าว : 22/11/2559 16:12:51
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 276 คน


* ไม่มีภาพ *