รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอด รุ่นที่ 3-5

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับสมาคมตาบอดจังหวัดสกลนคร และศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอด รุ่นที่ 3-5 ระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 - 9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน และได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันที่ลงข่าว : 16/09/2563 15:30:24
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 23 คน