รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายนิรัตน์ เหมะธุลิน

คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายนิรัตน์ เหมะธุลิน ม.10 บ้านปลาโหลน้อย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563

วันที่ลงข่าว : 17/09/2563 15:34:37
ผู้ลงข่าว : สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล
จำนวนผู้อ่าน : 13 คน