รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรม การใช้ระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลปลาโหล และอบรมการใช้โปรแกรม KineMaster ผลิตสื่อดิจิทัลผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อการประชาสัมพันธ์บน Youtube ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้ ระบบสารสนเทศเทศบาลตำบลปลาโหล ได้แก่ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ และระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสร้างช่องสถานียูทูบ (Youtube Channel) ได้ และเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถตัดต่อวีดีอย่างง่ายด้วยโปรแกรม KineMaster และอัพโหลดขึ้นบน Youtue ได้  ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบล และพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้นางถาวร อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 23/09/2563 15:22:15
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 12 คน