รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ หนองน้ำบ้านปลาโหล

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ หนองน้ำบ้านปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 02/11/2563 15:49:50
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 83 คน