รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการเสริมผิวทาง AC สายทางหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการเสริมผิวทาง AC สายทางหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4 โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าโครงการ 80% แล้ว

วันที่ลงข่าว : 29/12/2563 15:44:27
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 15 คน