รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 6 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ลงข่าว : 06/01/2564 14:56:40
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 14 คน