รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการป้องกันภัยและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการป้องกันภัยและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2560 ในระหว่างวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙  -  ๓  มกราคม  ๒๕๖๐ณ  หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

วันที่ลงข่าว : 09/01/2560 15:07:31
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 182 คน