รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศคณะกรรมการก่ารเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การกำหนดสถานที่และจำนวน ในการปิดประกาศและการติแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 11/02/2564 10:15:05
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 16 คน