รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ตำบลปลาโหล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ตำบลปลาโหล ได้เข้าปฏิบัติงานในเขตตำบลปลาโหล ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้ นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วย

วันที่ลงข่าว : 23/02/2564 11:23:19
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 2 คน


* ไม่มีภาพ *