รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหลได้เข้ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวาริชวิทยา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรของหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ลงข่าว : 01/03/2560 11:17:34
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 197 คน