รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» จัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ณ บ้านงิ้ว หมูที่ 2 และบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยนายพิทยา กุดหอม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลปลาโหล และจิตอาสา ให้การต้อนรับ คณะทำงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร

วันที่ลงข่าว : 29/03/2564 15:42:03
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 8 คน