รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล โดยวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ไปจัดค่าธรรมเนียมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 โดยกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการคือประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และหมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม

วันที่ลงข่าว : 29/03/2564 15:51:43
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 11 คน