รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (LA21)

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ จัดโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (LA21) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาบ่อ ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยท่านนายอำเภอบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนาเป็นประธานเปิดงานที่บ้านนาบ่อ และท่านนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 07/03/2560 13:45:56
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 294 คน