รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษาได้ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 โดยท่านนายอำเภอบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา เป็นประธานเปิดงาน และท่านนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน เยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล ทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยมีกีฬาที่ทำการแข่งขันดังนี้
1 ประเภทกีฬาหลัก
1.1 กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน
1.2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง
1.3 กีฬาเซปักตะกร้อชาย
1.4 กีฬาเปตอง (ชายคู่ – หญิงคู่)
2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน
2.1 วิ่งสามัคคีสามขา
2.2 วิ่งกระสอบ
2.3 พายเรือบก

วันที่ลงข่าว : 13/03/2560 10:15:20
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 180 คน