รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2560

เทศบาลำตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลาโหล โดยท่านนายอำเภอบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา เป็นประธานเปิดงาน และท่านนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง

วันที่ลงข่าว : 12/04/2560 15:41:39
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 183 คน