รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณหนองปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ลงข่าว : 04/12/2558 10:37:50
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 226 คน