รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ทำเปลจากเศษผ้า)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ทำเปลจากเศษผ้า) ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการท่านวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้ประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป

วันที่ลงข่าว : 16/05/2560 13:54:15
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 226 คน