รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานจากเศษผ้า)
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานจากเศษผ้า) ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 20 คน และหมูที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย จำนวน 20 คน รวม จำนวน 40 คน
ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน
วันที่ลงข่าว : 31/05/2565 15:52:53
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 11 คน