รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกรับชำระค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและขนขยะมูลฝอย หมู่ 13 พรสวรรค์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกรับชำระค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและขนขยะมูลฝอย หมู่ 13 พรสวรรค์

วันที่ลงข่าว : 20/06/2565 09:09:07
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 3 คน