รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิณาญตน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติค่านิยม ในการรักษาวินัย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิณาญตน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติค่านิยม ในการรักษาวินัย

วันที่ลงข่าว : 20/06/2565 13:02:56
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 2 คน