รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัยของท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2560 ในการนี้ นางรุ่งจิตร อรรถสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

วันที่ลงข่าว : 30/05/2560 15:25:44
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 334 คน