รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» อบรมออนไลน์ "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง” ผ่านระบบ Zoom
วันที่ 5 กันยายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมผู้อำนวยการกองทุกอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ เข้าอบรมออนไลน์ "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง” ผ่านระบบ Zoom ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล กำหนดการฝึกอบรม ผ่านระบบออนไลน์ : วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
เวลา 08.30 น. – 09.30 น. - ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบระบบ
เวลา 09.30 น. – 09.40 น. - ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณกล่าวรายงาน
เวลา 09.40 น. – 09.50 น. - ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวเปิดการฝึกอบรม
เวลา 09.50 น. – 10.00 น. - อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงของเทศบาลตำบล
เวลา 10.00 น. – 10.10 น. - นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงของเทศบาลตำบล
เวลา 10.10 น. – 10.30 น. - การบรรยาย เรื่อง เสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง โดยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
เวลา 10.30 น. – 11.30 น. - การบรรยาย เรื่อง แผนเตรียมความพร้อมระบบ BBL โดยสำนักงบประมาณ
เวลา 11.30 น. – 12.00 น. - ถาม/ตอบ ประเด็นข้อสงสัย
วันที่ลงข่าว : 09/09/2565 15:53:59
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 158 คน